Giới thiệu
"Các mạng việc làm địa phương này không chỉ là nơi đăng tin tuyển dụng, mà còn là nơi nêu tất cả nhu cầu cần đáp ứng trong một tỉnh thành nào đó để tìm người phù hợp thực hiện.
Đó là điều mà các các trang tuyển dụng đa ngành hiện nay không làm được, và cũng là lý do để tôi lập ra hệ thống mạng tuyển dụng địa phương ChieuMo.com"

Gia Nam - Founder & CEO Smartwebstie.vn